Aerosol brannslukking

Når generatoren aktiveres produserer den en eksepsjonelt effektiv, ultrafin Kalium-basert aerosol. Denne interaksjonen hindrer spredning og vedlikehold av flammene. Aerosol er et automatisk slokkeanlegg. Anlegget sparayer ut små partikkler, som en slokkespray.

Vi har lang erfaring med aerosol anlegg.

Firesafe prosjekterer, innstallerer, utfører kontroll, ettersyn og vedlikehold. Ved deteksjon av en brann kan Stat-X generatoren aktiveres manuelt eller automatisk fra slukkeanleggsentralen. FirePro ozonvennlige aerosol brannslokkingssystemer er utviklet for å bekjempe brann i tekniske installasjoner og motorrom.

Systemet har en rekke positive egenskaper i forhold til andre kjente slokkemetoder som for eksempel CO skum , pulver, vann og gass. FirePro aerosol brannslokkingssystemer er primært en . Størrelsen på partiklene varierer fra mindre enn nanometer til over 1mikrometer i diameter. I dagligtale er ordet først og fremst forbundet med spraybokser og begrepene er i .

Mange branner starter i sikringskapet. Et branntilløp slokkes på sekunder. FirePro-2 er et eget brannslokker for sikringsskap. Liten sylinder som monteres inne i skapet og inneholder aerosol slokkegass.

Oppdages brann i sikringsskapet den er . Tiltak ved brannslukking. Passende brannslukningsmiddel. Damper er tyngre enn luft og kan bre seg langs bakken . Må evakueres eller min etter aktivering, gitt av oksygennivå.

Brann- og eksplosjonsfarer. Gjentenning når gass lekker ut. Slokkerøyk ( aerosol fra generator).

Tekster som omhandler brannslukking ved bruk av kontinuerlig inert luft er oppdatert i henhold til teknologisk utvikling og standardisering. Det refereres spesielt til kapittel 3. Civil Protection, where all accessible aerosol fire extinguishers on the Norwegian market have been tested.

The test program was based on the British standard for aerosol fire extinguishers. Kjemikaliets bruksområde. Hurtigvirkende aerosol til brannslukning som forhindrer spredning av mindre branner. Gir ekstra sikkerhet på arbeidsplassen, hjemme eller i campingvognen.

Instruksjoner står på flasken. Spesielt verneutstyr for brannslukking : Bruk åndedrettsvern med. Utseende: Foraerosol (fint forstøvet stoff). Oppføring i transportdokumentet: transport iht. Korrekt forsendelsesnavn: AEROSOLS.

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad. Handelsnavn: Arrow Look Out ( aerosol ) Revisjonsdato: 15. Erstatter: Arrow Look Out ( aerosol ). IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA . Elotec TV-slukker, en aerosol brannslukker for elektriske artikler. Karbondioksyd (CO2) , pulver, vann.

Ved større branner bruk vannstråle eller alkoholmotstandsdyktig skum. Uegnete brannslukningsmidler.