Argumenter mot hasj

Jeg lurer på litt generelt rundt hasj. Er mange som begynner med dette for tida, og jeg vil gjerne prøve å tilegne meg litt mer kunnskap om dette temaet. Har forstått at det er et mildt rusmiddel, men kan gjøre deg delvis sløv etterhvert.

Er det bedre eller værre en . Jeg røyker hasj , dama liker det ikke – Samliv og relasjoner. Under parolen ”Kamp mot økte rusgiftskader – Nei til legalisering av hasj !

Debatten om hasj har pågått lenge, og det er fremsatt en rekke argumenter både for og imot legalisering hasj. I rapporten har arbeidsgruppen heller ikke forholdt seg til om cannabis bør legaliseres eller ikke. Et av argumentene mot legalisering er at ungdom . Merete Nordentoft er imidlertid imot dette.

Helsemessig er det ikke noen gode argumenter for et høyere forbruk, sier hun. Hvis cannabis likevel blir legalisert, bør ikke barn og ungdom kunne kjøpe det, . Om cannabis skal legaliseres har vært et hett debattema i mange land den siste tiden, også i Norge. Oversikten til Wayne Hall tar både for seg negative .

Når vi diskuterer hvor farlig de ulike narkotiske stoffene er, har vi kun en målestokk: Kan du dø av det. Dette er grunnen til at alkohol blir sett på som et langt farligere stoff enn hasj og marihuana. Alkohol brukes derfor som et argument for at hasj bør legaliseres, uten at resonnementet er helt forståelig.

Skadene ved bruk av hasj for samfunnet kan godt være mindre enn ved bruk av alkohol, men for det enkelte individ kan det være motsatt. Hva slags argument er det at man skal legalisere et rusmiddel fordi alkohol er lovlig? Jeg er derimot helt for at det skal kunne brukes i medisin til de som kan ha nytte av det. Sativex som ble godkjent i Norge i høst er en canabisspray for ms- pasienter som kan hjelpe mot smerter og spasmer. To argumenter mot legalisering.

Når man diskuterer omkostninger ved forbudet pekes det på at en stor andel straffes for bruk og besittelse. Mindre enn én prosent sitter fengslet for cannabisforbrytelser i USA – og da ikke for bruk og besittelse. Forbudet mot Cannabis er et slikt eksempel og her er fem gode grunner til at forbudet mot bruk (inkludert kjøp og salg) av cannabis burde oppheves.

Frie, selvstendige borgere bør prinsipielt få bestemme over egen kropp, selv om dette materialiserer seg annerledes enn hva politikerne ønsker. For noen måneder siden var det greit å røyke gang i uken toppen. Bare fordi de fleste p nFF er for legalisering så betyr ikke det at resten av norges unge befolkning syns det. De fleste syns fortsatt hasj er dumt og farlig. Tror ikke så mange flere hadde begynt å røyke.

Sikkert vært høyere forbruk første månedene, så gått tilbake til vanlig igjen.

Det har ikke gått opp merkverdig . Det finnes ingen argumenter mot legalisering. Når politiet ikke lenger har hasj røykere å bruke som skjellig grunn til mistanke og til å fylle opp års kvoten med vil budsjettet deres synke da antallet løste saker og dommer som ofte er hoved. Selv finner jeg ingen mot argumenter mot legalisering. Minerva har den siste måneden publisert artikler av Oslos sosialbyråd Anniken Hauglie, og av 1. Unge Høyre Rolf Erik Tveten, som begge . Politiet har viktigere oppgaver å drive med.

Det er meningsløst at politiet må henlegge voldssaker samtidig som de bruker ressurser på å arrestere folk for besittelse. Hasj kombineres for det meste med vanlig tobakk. Et argument i diskusjonen om legalisering av cannabis, er de medisinske anvendelsesområdene man ser. Organisasjonen Actis har markert seg som en sterk motstander av liberalisering av norsk narkotikalovgivning.

I debatten om oppmykning av forbudet mot cannabis fremstår Actis som en ren propagandamaskin som presenterer en strøm av ensidig informasjon og unyanserte argumenter. Spørsmålet om liberalisering av norsk narkotikapolitikk løftes stadig opp i offentligheten. Men de liberales argumenter ser ikke ut til å vinne frem i befolkningen.

En landsomfattende meningsmåling som Respons Analyse har gjort for Aftenposten, viser at et klart flertall er imot legalisering av hasj og . Når vi ble sammen holdt han det skjult for meg, ettersom han var fullstendig klar over min nulltolleranse for hasj og annen narkotika. Jeg har et problem med å snakke om dette, og hver gang jeg prøver å snakke med han om det, overkjører han meg totalt med diverse argumenter som at alkohol er like . Burde det ikke være slik at man skal ha vektige argumenter for å forby noe? Hvorfor er det da de som vil liberalisere lovverket som må komme med argumentene , mens politikerne gjemmer seg bak prinsipper. Ettersom oppmot av befolkningen skal være mot liberalisering, i henhold til undersøkelser, vil jeg gjerne vite .