Barnedåp alder

I riktig gamle dager skulle barnet i følge loven døpes få dager etter fødselen, dåpen var dessuten det beste vernet mot onde krefter. I dag er det vanlig å døpe barnet ved 3-måneders alder. Tenk igjennom når faddere og gjester faktisk har mulighet for å delta i dåpen.

Vi bor i et langstrakt lan . Tror de fleste blir døpt rundt mnd alder , men er jo ingen regel for det.

Hvor gamle skal barna være når de døpes, syns. Er det aldersgrense for å være fadder i dåp. Når er det vanlig med dåp ? Småtroll 0-år innlegg 9. Anonymforum – Skravle innlegg 6. Bufret Lignende Mest vanlig er kanskje rundt 3-måneders alder. Ta kontakt med kirkekontoret der dere vil ha dåpen etter at barnet er født og et par-tre måneder før ønsket tidspunkt.

Betydning: På lavtysk har de ordet dope som betyr å dyppe.

Greske baptizein har også samme betydning, ifølge. Dåp en religiøs seremoni i . Tradisjonen med dåp er en kristen seremoni for å markere den kristnes inntreden i kirken. Fra gammelt av var dåpen den beste beskyttelse mot onde krefter, og det var lovpålagt å døpe barnet få dager etter fødsel.

Det er i dag vanlig å døpe barnet ved 3-måneders alderen. Her kommer det en huskeliste . Men altså, de fleste der var ca mnd gamle, som stort sett er den alderen jeg er vant til at det er dåp. Men heldigvis gråt han ikke . I den latinske (vestlige) del av den katolske kirke er den lovbestemte fermingsalder normalt år – det tidspunkt hvor man er nådd sjels alder og trenger dette . Vi fikk brev i posten fra menighetskontoret etter at Martin var født, med datoer for når det skulle være dåp i kirka her.

Vi rota oss ikke til å snakke med de før i midten av juli (da han var ca uker gammel), og da var det bare en ledig plass den søndagen vi ønska. Jeg kan ikke skjønne at noen skulle ha meninger ang babyens alder ved dåp. Folk var nok mer opptatt av det i gamle dager (og for alt jeg vet kan det fortsatt være slik i visse indremisjonskretser). Jeg har ihvertfall hørt snakk om det fra gammelt av at man ikke skulle ta med udøpte barn ut og slikt. Fadderne skal være vitner om at barnet er døpt med en kristen dåp.

De lover også å be for barnet og lære barnet selv å be. Dessuten skal fadderne hjelpe barnet til å bli kjent med bibelfortellingene og oppmuntre henne eller ham til å gå til nattverd.

Hvert barn som blir døpt, skal ha minst to faddere, og de . Mine to søstre hadde barnedåp på samme dag, en i vanlig alder og en som var ett og et halvt (og sprang rundt og sjarmerte deltakerne på gudstjenesten). Begge biobarn, men likevel samme problemstilling. Jeg opplevde det veldig positivt at hun eldste ble døpt samtidig som de små – en måte å markere at . Noen søndager er det ikke dåp. Vi har dessverre ikke kapasitet til private dåpsgudstjenester i kapellet for en enkelt familie, slik det av og til skjedde tidligere. Det er vanlig å la barnet døpes når det er i alder opp til ca.

Men du er velkommen til dåp med barnet ditt, uansett hvor gammelt det er. Gjennom dåpen blir vi en del av et fellesskap som strekker seg over hele verden – og gjennom alle tider. Det er en markering der barnet har alle sine viktigste støttespillere rundt seg, og der Gud lover å følge barnet alle dager. I dåpen blir vi Guds barn og medlem av kirken. Dåpsdagen er en merkedag i livet, som kirken gjerne vil feire sammen med dere.

I Den norske kirke blir de fleste barn døpt i løpet av første leveår, men det er ingen aldersgrense for dåp. Du kan se en intro om dåp. Dåp , i romersk-katolsk og luthersk teologi navn på det sakrament som gjennom vann og påkallelse av treenigheten gir mennesket frelsen og innlemmer det i det kristne samfunn (sacramentum initionis).

Etter misjonstiden var dåp av barn det normale i Norge. I middelalderen ble det å døpe gjerne kalt å . Men jeg har samtidig respekt for folks religiøse tro og tradisjoner, og forstår om det kan være viktig for enkelte å døpe . Barnet må ha minst to fadrar. Dei må ha fylt år og vere medlem i Den norske kyrkja eller eit anna kyrkjesamfunn som godkjenner barnedåp. Trusopplæring gir barnet eit viktig fellesskap og det får kjenne at det høyrer til kyrkja si. Kyrkja har tilbod i trusopplæring i alderen 0-år.

Eksempelvis praktiserer Den Norske Kirke barnedåp som skjer ved at presten øser vann tre ganger over hodet til barnet. Her er det ingen forutseting, og som regel heller ikke mulighet, grunnet alder , at dåpskandidaten tror og bekjenner Jesus som Herre i sitt liv. Likevel hevder de at barnet ved denne .