Bør hasj legaliseres

Politiet bør bruke sin tid på å forebygge og etterforske kriminalitet som har et offer. Det er meningsløst at politiet må henlegge voldssaker samtidig som de bruker ressurser på å arrestere folk for besittelse. Vi bør se på dette kjempeproblemet og tenke nytt for å løse det. Vi må få flere til å slutte med hasj. Det er den eneste måten å redusere kriminaliteten på.

En av metodene er legalisering , kanskje avkriminalisering.

Men inntil videre er det ikke politisk vilje til noe annet enn en politiinnsats, har Henrik Rindom, spesialist i . Hvis politikerne vurderer å legalisere hasj , bør de se til Uruguay. Den lille søramerikanske nasjonen minner litt om Skandinavia, med bare millioner innbyggere, primært etterkommere av europeere. De har stor tiltro til politikerne og institusjonene i . Det er allerede tegn på at legalisering av cannabis i USA undergraver de meksikanske kartellene. Det har forekommet at både hasj og marihuana har vært forurenset med skadelige stoffer.

Mange mennesker er sterkt imot legalisering da hasj betegnes som et narkotisk stoff, og mulige helsemessige skadevirkninger blir også tatt i betraktning i debatten om hasj bør legaliseres. Med hensyn til de medisinske skadevirkningene skiller en mellom sikre, sansynlige og mulige virkninger som følge av hasjrøyking.

Jeg mener at cannabis bør legaliseres. La meg forklare hvorfor. For det første: Cannabis er ikke djevelens plante eller roten til alt vondt, som enkelte vil påstå. Ikke misforstå – jeg prøver ikke å forherlige bruken av hasj. Det er skadelige virkninger av det, som med alle andre rusmidler.

Vi burde ihvertfall avkriminalisere og legalisere brukerdoser. Regulere salget strengt, slik at brukerne kan få hjelp istedenfor straff. Senere bør vi se på hvordan vi kan regulere omsetningen av rusmidler.

Slik politikken er nå er det kun de store bakmennene som vinner. Mangeårig leder i den amerikanske narkotikapolitiforeningen mener myter og løgn førte til det han kaller den katastrofale legaliseringen av cannabis i. Ernie Martinez, som er polititopp i Colorado og også medlem i den nasjonale narkotikapolitiforeningen. I en ny undersøkelse sier prosent nei til legalisering av cannabis. I en spørreundersøkelse Klassekampen har gjort, svarer prosent i alle aldersgrupper nei til legalisering av cannabis, og prosent ja.

Det bør være et tydelig signal til de politiske partiene når de skal vedta ny politikk, sier hun. Så i snitt bør hver tredje av dere, hvis vi . Diskusjonen rundt kandidaturet til Thor Erik Forsberg har aktualisert debatten om hvilke typer forbud et samfunn skal ha. Under parolen ”Kamp mot økte rusgiftskader – Nei til legalisering av hasj !

Diskusjonen om cannabis bør legaliseres går høyt blant både politikere og fagfolk også i Norge. De medisinske virkningene av cannabisbruk er lite fremme i diskusjonen. Denne kronikken tar for seg en del kjente virkninger av cannabis på kropp og hjerne. Skal man gå på de klare fakta og vitenskapelige bevis osv, så finner man jo at begge rusmidler ødelegger kroppen ved misbruk, dog siden hasj er ulovlig vil man finne langt værre informasjon om dette rusmiddelet.

Jeg er for legalisering og endrer ikke mening. Har selv sett alkoholens grusomme . I en holdningsundersøkelse om legalisering gjort på oppdrag fra Actis i fjor, svarte prosent at de var imot legalisering. En fersk undersøkelse gjort av Sentio for Klassekampen viser at prosent ønsker et forbud mot salg og bruk av hasj og cannabis: Er du for eller mot at det skal være lov å selge, ha og . Når vi diskuterer hvor farlig de ulike narkotiske stoffene er, har vi kun en målestokk: Kan du dø av det. Dette er grunnen til at alkohol blir sett på som et langt farligere stoff enn hasj og marihuana.

Alkohol brukes derfor som et argument for at hasj bør legaliseres , uten at resonnementet er helt forståelig. Likevel viser norske studenter en sterk motstand til legalisering av cannabis. Dette kommer frem av en undersøkelse gjennomført av Sentio på vegne av Universitas.

Den viser at kun prosent mener at cannabis bør bli legalisert. Hva er sannsynligheten for at cannabis kan bli legalisert, når så mange . VIDEO: – Kva ville skjedd med Jens Stoltenberg om han var blitt teken av politiet etter å ha prøvd hasj ? Bård Dyrdal i Dagsnytt i kveld. Sjå heile debatten nede i. Hvorfor er det så viktig for dere å legalisere dette. Dere bryter jo loven hver gang dere er ute å kjører bil, de fleste bryter en eller annen lov hver eneste dag, ikke så vansklig ettersom det snart ikke er mulig å leve lovlig i Norge. Det tar meg under minutter å . Nesten prosent sier vi bør legalisere hasj og marihuana, mens prosent svarer vet ikke.

Undersøkelsen viser at flest kvinner er i mot, nesten prosent svarer nei på spørsmål om dette bør.