Dåp fadder

De lover også å be for barnet og lære barnet selv å be. Dessuten skal fadderne hjelpe barnet til å bli kjent med bibelfortellingene og oppmuntre henne eller ham til å gå til nattverd. Hvert barn som blir døpt, skal ha minst to faddere , og de . Alle som er over år og anerkjenner kristen barnedåp kan være fadder.

Det er foreldre som bestemmer hvem som skal være faddere.

Det er vanligst å velge blant familie og venner. Den som døpes må ha minst to faddere. Foreldre kan ikke være faddere.

Gå til Dåp i Den norske kirke – Tradisjonen med faddere går helt tilbake til det andre århundre da barn av kristne martyrer fikk nye foreldre. Ved dåp i våre dager er fadderen vitne om at dåpen er foretatt, og de blir bedt om å være med å gi barnet kristen opplæring. De kan under dåpshandlingen ha særlige . Det mest vanlige alternativet er humanistisk navnefest.

Der er det ikke lenger sånn at barna skal ha vitner, men mange foreldre velger likevel å ha det til barna.

Oliver Nikolai i februar og skal ha dåp i mai. Vi skal ha min søster og mannen hennes og min samboers eldste bror med samboer. Synest det er greitt å velge faddere innen familien, de må man vere gla i uansett , venner kommer . Er det aldersgrense for å være fadder i dåp ? Noen som vet hva ordet fadder er på engelsk? Må faddere møte opp i kirken under dåp ? Fastsatt av Kirkemøtet 10.

Dåpen forrettes normalt i hovedgudstjenesten. Dåp kan også finne sted i egen dåpsgudstjeneste. Har ikke vært i dåp siden jeg var tre år, så jeg aner ikke hva man har på seg.

Det er jo begrenset hvor mye personlig man kan fortelle om en baby, så d. Hva skal man eventuelt si? Når et barn skal døpes, velger foreldrene faddere. De fleste foreldre er nøye med hvem de velger.

De vil gjerne ha faddere som kan bety noe positivt for barnet, som kan følge det i oppveksten og være en voksenperson som bryr seg om barnets . Er jeg altfor sår når jeg reagerer på at mormor blir valgt til fadder til vårt felles barnebarn nr. Jeg har blitt tilbudt en vikig jobb, nemlig og være fadder til en liten gutt, men når jeg sa dette til min stemor trodde hun at man måtte være år gammel, og jeg er 1 blir i april.

Dette er selvsagt noe jeg har utrolig lyst til, siden jeg er ganske nærme mammaen til gutten og selvsagt gutten. Var fadder i dåp for bare et par uker siden. Vi var bare to faddere så barnets far bar barnet selv, mens jeg tok av lua og tente lys. Det var flere barn som ble . Ved et dåpsselskap er det vanlig med flere taler. Noen av disse talene er, eller bærer preg av å være takketaler.

Takknemlighet ovenfor faddere og foreldrene. Den norske kirke venter at den som er medlem av kirken, melder sitt barn til dåp , og barnet bør etter tradisjonen så vidt mulig døpes før det er tre måneder gammelt. Minst to av fadderne må være til stede ved dåpshandlingen. Må være medlemmer av Den norske kirke eller et annet kirkesamfunn som ikke forkaster barnedåp.

Vi har valgt hver, men skulle gjerne hatt 1. Fadderens hovedoppgave er å . Medlemmer av andre kirkesamfunn kan være faddere så lenge de aksepterer barnedåp. Det er ingen øvre grense for hvor mange faddere det kan være, men det er uvanlig med mer enn . Her går man gjennom hva dåp er og praktiske opplysninger knyttet til gudstjenesten og dåpshandlingen. Barnet må ha minst to faddere. I middelalderen tenktes fadderskap å gi et åndelig slektskap mellom den døpte og fadder samt fadderne imellom. En fadder påtar seg en ansvarsfull oppgave.

Dette ble oppfattet på linje med fysisk slektskap som hinder for ekteskap.