Eternittplater uten asbest

To utenlandske arbeidstakere hadde slått i stykker takplater av eternitt i forbindelse med legging av nytt tak. De knuste eternittplatene lå rundt huset. Og lignende tilfeller erfarer. Dette betyr at bygningsarbeidere fortsatt kan bli utsatt for asbestfibre uten å vite om det.

Fortsatt står det mange hus med eternittplater som ytterpanel rundt om i landet. Det er først når man skal borre, banke eller sage i dem at de kan avgi asbest i luften.

Vanlig eternitt kan males helt uten problemer, forteller Connie Gundersen i Steen-Hansen maling. Hver uke får jeg telefoner fra fortvilte mennesker som har revet noe, og etterpå funnet ut at det er asbest de har holdt på med. Ofte er det småbarnsforeldre som er bekymret for hva de har fått i seg, og om rivearbeidet har gjort at de har spredt asbestfibre rundt i hele huset, forteller Marianne Berdal, . BEGYNNELSEN på undersøkelsene er da å kontakte andre som har sett rivingsarbeidet (stikkord: Nabo) med forespørsel. Rivingsmaterialer, alle typer, skal dessuten leveres til godkjent deponi for REGISTRERING og PASSENDE DESTRUKSJON. Det er ikke tillatt med selvdestruksjon uten at det er gitt . Asbest finnes i blant annet harde bygg- og fasadeplater ( eternitt ), isolasjonsmateriale for rør og kjeler, samt i vannrør, og kan også være bestanddeler i fliser, flisskum,.

Navnet kommer av at materialet skal kunne stå i all tid.

Eternit er et varemerke for byggemateriale. Materialet ble mest lagd av asbestfibre blandet med sement i forholdet 1:9. Fordelen med eternit er at materialet holder seg uansett temperatur og vær. Asbest (eller eternitt ) er ikke miljøfarlig ved lagring, men helsefarlig ved håndtering.

Private kan selv rive asbest fra egen bolig uten spesiell tillatelse og uten pålagte lovkrav. På grunn av faremomentene med å utsette seg for asbeststøv , anbefales det at også privatpersoner bruker personlig verneutstyr og følger forskriftens . Arbeidsgiver eller byggherre som setter i gang vedlikeholds- eller bygningsarbei skal kartlegge hvordan og i hvilken grad arbeidstakerne kan bli eksponert for asbeststøv. Ingen kan uten analyse si med sikkerhet om et bygg inneholder asbest. En rekke forskningsinstitutter og laboratorier kan imidlertid gjennomføre . Bare to til fire ukers eksponering for asbest kan gi uhelbredelig kreft, i følge dansk legevitenskap. En ny vitenskapelig artikkel, publisert i Ugeskrift for Læger viser at asbest kan gi uhelbredelig lungehinnekreft etter en langt kortere eksponering enn tidligere antatt.

At asbest er helsefarlig, har vært kjent i over år. Likevel jobber både håndverkere og private med asbest uten å beskytte seg eller deponere materialene forsvarlig. En stavangertømrer hadde lørdag engasjert tre polakker til uten verneutstyr å rive et tak med asbestholdige eternitt -panner på Hundvåg. Senest sist lørdag, da huseier og byggmester rev eternittplater fra taket – uten verneutstyr, sier Inge Dunseth.

Han er regionalt verneombud i Fellesforbundet Rogaland for bygg og anlegg. Mange har ikke lenger den kunnskapen som er nødvendig om asbest.

Problemet er at asbest ikke brytes ned i kroppen. Asbeststøv som pustes inn, skader lungevevet. Har man først pustet det inn, kommer det ikke ut igjen. Alle kjenner til eternittplatene , men det er den skjulte asbesten innendørs som er mest skummel fordi folk flest ikke har kjennskap til hvor den er, sier . Produktnavn som eternitt , asbestolux, pernit med mer, forteller at platene kan inneholde asbest. En gårdbruker, som driver alene uten arbeidstakere, kan for eksempel ikke fjerne asbestholdig tak fra noen av sine driftsbygninger uten tillatelse fra Arbeidstilsynet.

Et annet eksempel er en . Jeg har et hus fra 60-tallet, og har funnet asbest flere steder, som i ventilasjonskanaler i eternitt , som asbesteduker i flere lag sammen med metallplater under topp-platen på håndmurte peiser med åpen innsats, og som gasbind mellom innsats og murstein i samme peisene (oppdaget ved demontering). Spyle ned området før jeg starter. Demontere, uten å ødelegge . Asbestholdige byggematerialer (bla. eternittplater ) regnes som farlig avfall, og skal leveres til godkjent mottaksanlegg.