Felling av trær på kommunal grunn

Søk om å felle eller beskjære tre på kommunal grunn. Hvis du er nabo til trær som du syns er til skade eller ulempe for deg, kan du søke om å få fjernet eller beskåret trærne. Søknaden vil bli vurdert ut fra Naboloven.

Ulovlig felling av trær blir anmeldt. Vi kan kreve gjenplanting eller erstatning. Felling av trær på kommunal grunn.

Kommunen fjerner som regel trær selv kun dersom det er umiddelbar risiko for skade på eiendom eller mennesker. Det gis normalt ikke tillatelse til å felle trær i perioden 1. Trær må uansett ikke tas ned så lenge det er. Dersom du ønsker å felle trær som står på kommunal grunn på egen hån må du søke om dette.

Du må sende inn en søknad til kommunen om du skal felle trær på kommunal eiendom. Derfra drar noen til området og ser på om det er grunnlag for godkjenning av søknaden. Om du får grønt lys blir trærne som kan fjernes merket av kommunalt ansatte, sier landskapsingeniør og rådgiver i Tromsø . Bodø kommune får mange henvendelser om felling av trær på kommunal grunn.

For å kunne behandle slike saker på best mulig måte bes søkere om å benytte digitalt søknadsskjema. Noen eiendommer er omfattet av reguleringsplaner som ikke tillater felling av større trær. Hvis dette gjelder for eiendommen du ønsker å felle et tre på, må du søke om dispensasjon fra bestemmelsen om bevaring i reguleringsplanen. Definisjonen av større trær er trær med stammeomkrets på mer enn 90 . På privat eiendom er det grunneier som har råderett, med mindre du bor i et område med spesielle reguleringsbestemmelser knyttet til trær. Hvis det gjelder trær på naboeiendommer må man i første omgang komme til enighet med grunneier.

Huseieren hogde ned et 50-talls trær på kommunal grunn. Nå blir han politianmeldt. I borettslag er det styret som skal sende inn søkna og ikke enkeltpersoner. Kommunen vil undersøke om treet er vernet gjennom lov eller forskrift, kommunale vedtak eller reguleringsbestemmelser.

Trefelling på kommunal grunn. Søknad om felling av trær på offentlig eiendom. Boligsameie på Ullern i Oslo vest hugde ned trær på kommunens grunn. Du trenger grunneiers tillatelse for å felle trær på annen manns eiendom.

Dersom du har behov for å felle et tre eller annen vegetasjon på kommunal eiendom må du søke skriftlig. Lov om rettshøve mellom grannar ( naboloven), kan det søkes om felling av trær på kommunens grunn , som står nær nabogrense. Sensitive personopplysninger.

Du må ikke legge inn sensitive personopplysninger i skjermdialogene.

Det er ulovlig å felle eller beskjære trær på kommunale arealer uten tillatelse. Gjeldende lovverk som vil ligge til grunn er naboloven, plan- og bygningsloven og naturmangfoldloven. Når vi behandler søknadene legger vi Naboloven, Plan- og bygningsloven og Naturmangfoldsloven til grunn.

Noen ganger får den som har søkt om felling eller beskjæring tillatelse til å felle trærne selv.