Hva er blindkjeller

Har endt opp med en blindkjeller på 50m2. Har en utvendig dør i muren (betong) og ståhøyde i en liten del av den. Bunnen av kjelleren er fjell, har kun ett fuktig punkt, dvs en fordypning midt under hvor det samler seg en liten dam.

Tilkomst fra innvendig kjeller. Det er viktig å vite hva som skjer med duggpunkt og temperaturer hvis en konstruksjon skal endres. En krypkjeller er alltid kald.

Om sommeren kommer varm luft inn gjennom ventilene og møter kalde overflater. Det skaper gode vekstvilkår for mugg og sopp, sier Norstein. En konstant tett nese eller hyppig . Fukt i kjeller eller krypkjeller? Fra utsiden kan et hus se ut til å være i topp stand.

Der, i mellom bjelkelag og marken, blir det ofte fuktig klima som gir meget god grobunn for muggsopp. I tillegg blir marken ofte fuktig og mikrobiell (muggsopp og bakterier) . Så hva er da poenget med å kravle rundt i skitt og gamle isolasjonsrester, kavende blant tidligere beboeres søppel med en lommelykt i hånden, for å stelle kjelleren? Og det er ikke så mye som skal gå galt før det kommer .

Eller når den lille, gamle hytta får innlagt vann og plutselig blir utsatt for hyppig bruk av dusj og ivrig koking på kjøkkenet? De elsker vann, men hater fuktighet, sier Lars Jåstad. Men hva mer kan du gjøre? La oss begynne i kjelleren, sier Magerøy, og minner om at sviktende drenering og fuktproblemer i kjeller og underetasje er blant de vanligste eierskiftesakene på lik linje med våtrom. Her er noen tegn man skal se etter på visning: Kjellerlukt er tegn på et fuktproblem som gir grobunn for mugg – . Mangler: blindkjeller Krypkjeller – Ordne.

Hvis du har et hus med krypkjeller anbeales du å lese denne artikkelen. Her finner du alle faremomenter og fyldig beskrivelse av de tiltakene du som eier MÅ. Halvparten av norske huseiere har ikke sjekket husveggen for sopp og råte, ifølge en landsdekkende spørreundersøkelse som Opinion har utført for Kommunal Landspensjonskasse (KLP).

Går det for lang tid før du gjør noe, får sopp . Det er viktig at det ikke monteres en avfukter uten i forkant å vurdere i hvilken grad fuktbelastning i krypekjelleren utgjør et problem og hva disse skadene skyldes. Det er alltid en fordel om tekniske og elektriske installasjoner som krever strøm og vedlikehold kan unngås. Dersom det monteres en avfukter og . Hvis kjelleren er fuktig, finnes det ulike løsninger. Blindkjeller skal ikke regnes med i arealet.

Som blindkjeller mener vi alt areal med høyde mindre enn meter. Kjellerareal, gjerne i kombinasjon med garasje. Standardfaktoren angir bygningens standard og skal alltid settes i forhold til hva som anses som normalt for bygningstypen.

Helhetsinntrykket av bygningen og . Springflo i blindkjeller , hva kan gjøres? Drenering er ikkje tilstrekkelig, da prolemet er springflo . En stor andel av norske bygninger har kjellere som er for fuktige til å brukes som sunne oppholdsrom eller som varme og tørre lagerarealer. Rehabilitering av kjelleryttervegger igangsettes av forskjellige årsaker, men har som oftest sammenheng med at veggene er blitt for fuktige på grunn av tette eller feil . Hvor mye koster en billig dobbelgarasje? Alle undersøkelser viser at de viktigste kriteriene til garasjekjøperne er pris og kvalitet. Disse henger jo også naturligvis sammen.

Stubbeloftsleire isolerer godt mot lyd og dersom den fjernes kan lydisolasjonen bli dårligere. Hvis man ønsker det, er det mulig å la stubbeloftsleiren ligge og kun isolere på oversiden av denne. Hvorfor isolere etasjeskillet mot kald kjeller?

Hva kan man isolere med?