Industriell matproduksjon eksamen

Skriftlig eksamen på Vgi henhold til Forskrift til opplæringsloven § -5 1. Fagets navn på ulike språk. Nordsamisk, Industriijabiebmobuvttadeapmi, čálalaš. Engelsk, Industrial Food . Du lærer om råvarer og teknologi med tanke på produktkrav, kvalitet, ernæring og mattrygghet.

Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater.

En fagarbeider i industriell matproduksjon jobber med masseproduksjon av mat. Fagarbeider industriell matproduksjon. Fagbrevkurset baserer seg på gjennomgang av teorien som er pensum i faget på videregående. VGMatfag og VGIndistriuell matproduksjon ). Rekruttering av virksomheter og deltakere.

Meløy kommune – ufaglærte helsearbeidere . Opplæringen skal forberede og kvalifisere deltagerne teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener innen industriell matproduksjon. Opplæringen bygger på læreplanene for VgRestaurant og matfag, Vg Matfag og VgIndustriell .

Har du erfaring fra industriell matproduksjon , men mangler formell kompetanse? Da kan fagbrev i industriell matproduksjon være et godt valg for deg! Industriell matproduksjon er en komprimert utdanning spesielt tilpasset voksne. Er det ønskelig med opplæring innenfor Kjøttskjærer-, . Planen omfatter tre hovedområder, og det vil bli gitt oppgaver og karakterer i alle fag under veis. Kandidatene går opp til eksamen som privatister, det vil derfor ikke utstedes . Oppmeldingsfristen for eksamen er 15.

Vi begynte i august i fjor, og hadde siste. I år har elevene gjennomført praktiske prøver. Nylig var det tid for eksamen – fagprøven – med sensorer til stede. Læreplan for industriell matproduksjon. Lærlingene skal opp til fagprøven.

Råvarer, produksjon og kvalitet. Det er Opplæringsloven § 3-som gir deg disse mulighetene. All opplæring bygger på de samme læreplaner som brukes i offentlig videregående opplæring.

Utdanningen er spesielt tilpasset . Opplæringskontoret er opprettet for å effektivisere og markedsføre de deltagende bedrifters faglige opplæring i mat- og servicefag i Sør-Trøndelag.

Tabeller og formelsamlinger. Ordinære rettskrivingsordbøker, ordrettingsprogram , synonymordbøker og fremmedordbøker, læreplan og vurderingsveiledninger. Lover og forskrifter for hotell- og næringsmiddelfagene.