Kvikkas posten

Omfanget av papiraviser som distribueres er stadig synkende, og kombinert med nedgang i konvensjonell post – og brevleveringer står postkassedistribusjonen som segment foran en stor omveltning. Kvikkas AS opplever samarbeidet med vår oppdragsgiver Samferdselsdepartementet, samt avishusene, som meget positivt . Daglig leder i Kvikkas , Stig Kleive, synes det er trist. Beklager at lørdagsavisa uteble.

Da var den saken avgjort.

Postens pris var 3millioner. For pris var det viktigst, leveringssikkerhet underordnet, viser anbudsdokumentene. Tildelingen av konsesjonen ble kunngjort av Samferdselsdepartementet tidligere denne måneden, ifølge . I en pressemelding fra tidligere i juli, som knapt har funnet sin vei ut av Samferdsels-departementet, kunngjøres det av Kvikkas. Anbudskonkurransen fra i vinter kom som et resultat av vedtaket om å slutte med vanlig post på lørdager. Før bostyrets frist gikk ut i går, meldte logistikkselskapet Kvikkas seg som kjøper av konkursboet.

MBL: Vi tar én lørdag om gangen.

Vi skjønner at folk blir forbanna når lørdagsavisa ikke kommer før på tirsdag. Folk ringte og var forbanna, og vi opplevde en markant økning av oppsigelser etter at Kvikkas tok over, sier redaktør Tore Aasheim. Begge tilbydarane var kvalifiserte til å delta i konkurransen.

Etter ei samla vurdering av pris og distribusjonsløysing kom Samferdselsdepartementet fram til at Kvikkas hadde det beste tilbodet, og skreiv kontrakt med . Det opplyser Samferdselsdepartementet i ei pressemelding. Regjeringen foreslår å bevilge 1millioner for å sikre post fem dager i ukenb. Ved hjelp av flere selskaper og personer har Kvikkas slitt med å få distribuert avisene til abonnentene. Lørdag overtar Kvikkas AS leveringen av aviser i store deler av Valdres og i resten av landet.

Men Kvikkas er billigst, og får derfor kontrakten på omdeling av lørdagsaviser. AS fra , Møre og Romsdal. Innkjøringsproblemene er lovet rettet innen avisene skal distribueres mandag.

Regjeringen bruker 26millioner på ulønnsomme posttjenester, av dette går i underkant av 1millioner til Kvikkas for lørdagsdistribusjon av aviser. Dette er 5millioner mindre enn merkostnadene som er . Kutt i lørdagsavisene betyr færre aviser å distribuere for Kvikkas , men staten betaler fortsatt full pris. Stortinget går inn for å slå sammen A- og B- post , men ber regjeringen finne gode alternative løsninger for sending av biologiske preparater, medisiner, .

Kvikkas er skapt for å gå med overskud men kanskje ikke for å gå med aviser? Oslo (NTB): Avisbransjens undersøkelser viser at lørdagsavisen har uteblitt for opptil en firedel av abonnentene etter at Kvikkas tok over distribusjonen. Norposts lokaler i Levanger.