Legalisering av hasj 2017

Venstre åpner for salg av cannabis over disk. Hver fjerde innbygger i Norge mener cannabis bør omsettes lovlig på samme måte alkohol. Tidligere var spørsmål om avkriminalisering og legalisert omsetning bakt sammen i et spørsmål.

Når vi nå har fått TNS Galup til å splitte dem, . Ut av døren på Oslo Politihus kommer Bård Dyrdal gående.

I flere år har politioverbetjenten sett ruspolitikken fra politiets ståste og nå har han sett seg lei på det han mener er en feilslått krig mot narkotika. Han og flere andre aktive politimenn organiserer seg nå for at vi skal endre retningen på den norske . SV vil la ungdom – og gamle – bruke kokain, hasj , ecstasy og heroin. I en ny undersøkelse sier prosent nei til legalisering av cannabis.

Onsdag sa helseminister Bent Høie (H) at han vil ha slutt på straff og bøtelegging for bruk av narkotika. Men et ruspolitisk skifte kan være på vei: Flere partier går nå inn for å avkriminalisere bruk. I ei rekkje andre lan mellom anna Nederlan er cannabis godkjent som legemiddel.

Nevada starter marihuana-salg.

I en serie artikler ser Klassekampen på faktagrunnlaget i norsk narkotikapolitikk. I en holdningsundersøkelse om legalisering gjort på oppdrag fra Actis i fjor, . Trodde du at hasj og marihuana ble forbudt fordi vitenskapsfolk og politikere satt seg ned og foretok en fornuftig vurdering? Normal forklarer hvordan rasisme, massehysteri og mangel på kunnskap førte til et internasjonalt forbud som får stadig mer kritikk. Frem til midten av det tjuende århundre var ulike . Ved folkeavstemningene som ble holdt samtidig med presidentvalget, vant tilhengerne av legal cannabis i fire av fem delstater. På forhånd var cannabis alt legalisert i fire stater pluss hovedstaden.

Jeg håper bare at nå som flere land begynner å legalisere at Norge kan og hoppe på medisin toget. Spørsmålet mitt til dere er 1. Jeg skulle gjerne sett Cannabis legalisert i Norge men jeg holder meg langt unna å bruke de medisinske argumentene. Faktum er at det hittil bare kan . Så vidt vi vet er det ingen partier i Norge per i dag som ønsker å legalisere eller avkriminalisere cannabis.

Vi trenger innsyn på rusfeltet – Dagbladet, 20. Unormal behandling av Normal – Innsyn. Studenter sier nei til cannabis- legalisering – Universitas, 8. Høringsinnspill i Helse- og omsorgskomiteen . Elevene ved Fagerlia videregående skole diskuterte i dag forslag, deriblant om Cannabis skal legaliseres.

Se debatten og avstemmingen i videovindu over. Følg den spennende debatten i LilleStortinget. I årets valgkamp vil landets politiske partier for første gang (!) fremme ulike synspunkter om ruspolitikk. Foreningen Tryggere Ruspolitikk ikke ble nevnt i saken ettersom det var de som hadde bestilt spørreundersøkelsen som lå til grunn for debatten.

Ropstad mente vi ikke kan legalisere hasj fordi Portugal har legalisert og det har ført til økt ungdomsbruk. For første gang er det et parti på Stortinget som vil legalisere cannabis. Debatten ingen tør å ta kan være rett rundt hjørnet. Akkurat nå skjer det små og store endringer over hele verden. De største skrittene har blitt tatt på den andre siden av Atlanteren de siste årene.

De amerikanske statene Washington og . Dersom man er usikker på om legalisering av cannabis kan virke negativt inn på folkehelsen, bør man la det være. SV endrer linje og går inn for å avkriminalisere besittelse av brukerdoser med narkotika. Det ble klart under partiets landsmøte i helgen. SV skjerper dermed formuleringen som et flertall i landsstyret i utgangspunktet gikk inn for, nemlig.

Bli abonnent og les videre.