Legalisering av narkotika

Liberalismen behandler voksne folk som voksne og vil gjøre det lovlig å gjøre det man vil med kroppen sin. Dette inkluderer å legalisere narkotika og andre rusmidler som i dag er forbudt. Vanlige forbrytelser uten offer som liberalister pleier å trekke frem er gambling, prostitusjon og narkotika. En forbrytelse uten offer . Av mange metoder for å kontrollere omsetning og bruk av narkotika , er legalisering den minst dårlige.

Selv om stortingspolitikere skulle ruse seg i fritiden.

Diskusjonen om vi skal endre den norske, restriktive narkotikapolitikken går høyt, ikke minst i lys av regjeringens narkotikamelding. Er det noen god ide å legalisere narkotika ? For folk som deltar eller vil holde seg oppdatert om debatten finnes en relativt systematisk oversikt over FMRs presentasjon av bakgrunn, fakta, . Tidligere i år tok daværende formann i Fremskrittspartiets ungdom, Atle Simonsen, til orde for å legalisere hasj i Norge, i et debattinnlegg i Dagbladet. Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan, ifølge Dagsavisen.

I Danmark pågår det også en debatt om legalisering av hasj. Men i Portugal har myndighetene gått enda lenger. De har kastet seg over den mest omfattende og radikale endringen av lovgivningen – for å få orden på narkotikaproblemet.

Avkriminalisering er ikke det samme som legalisering. Det innebærer at du ikke blir . I en ny undersøkelse sier prosent nei til legalisering av cannabis. Onsdag sa helseminister Bent Høie (H) at han vil ha slutt på straff og bøtelegging for bruk av narkotika.

Det er viktig å presisere at vi ikke legaliserer cannabis og annen narkotika , men vi avkriminaliserer, sier Sveinung Stensland (H), nestleder i Stortingets helsekomité. Endringen vil ta noe ti men det betyr et endret syn: De som har et rusproblem skal behandles som syke, og ikke som . Ben vil selge marihuana i Norge: Har hatt fortrolige møter med investorer og på Stortinget. Vi burde ihvertfall avkriminalisere og legalisere brukerdoser.

Regulere salget strengt, slik at brukerne kan få hjelp istedenfor straff. Senere bør vi se på hvordan vi kan regulere omsetningen av rusmidler. Slik politikken er nå er det kun de store bakmennene som vinner.

Spørsmålet om hasj bør legaliseres har vært oppe i flere artikler i Rogalands Avis. Advokaten og den tidligere frelsesarmésoldaten Brynjar Meling sier i et intervju at all narkotika bør legaliseres. Advokatkollega Atle Helljesen understreker at han er enig, at rusavhengighet er en sykdom, et helseproblem og. Norsk narkotikapolitikk fungerer ikkje, seier politioverbetjent og etterforskar Bård Dyrdal.

Han har år bak seg i politiet. En undersøkelse fra Canada viser at samfunnets helseutgifter som forbindes med cannabis utgjør så lite som av sammenlagte skader fra bruk av alkohol, tobakk og narkotika. Tredjepartsskader, altså det som går utover andre enn den som bruker rusmidlet (omsorgssvikt, vold og trafikkskader) har vist .

For dager siden – Et av forslagene som skal behandles under Venstre sitt landsmøte er legalsiering av narkotika. Solveig Schytz mener det ikke er den rette veien å gå. De fleste som soner i norske fengsler sitter for narkotikarelaterte lovbrudd.

Disse insatte er også de som stadig kommer tilbake i systemet. Tilbakefallet er skyhøyt og . Rusfeltet Bufret Opnar for legalisering av narkotika i Mexico. Marihuana er eit første steg, men Mexicos tidlegare president Vicente Fox ser for seg at også tyngre stoff vil vere lovleg i Mexico innan ti år.

Jeg synes virkelig vi må slå hardt ned på legalisering av narkotika , og kan pers. Legalisering av narkotika er en debatt som er mye oppe i lyset nå. De som er for legalisering av narkotika , påberoper seg et skinn av troverdighet ved å vise til at dagens politikk . Vi kan ikke fortsette å straffe brukere fordi legalisering av narkotika er komplisert. Forlagets omtale: Ei offensiv legaliseringsrørsle er på frammarsj.

Det går demonstrasjonstog for legalisering av narkotika gjennom europeiske storbyar. Særleg ungdomspartia på høgresida og miljøpartia pressar på for å få til ei … LES MER .