Matproduksjon i norge

Norsk landbruk sikrer trygg mat for alle. Norske bønder produserer mat med dyrehelse og plantehelse i verdensklasse, vi bruker minst antibiotika i matproduksjon i hele Europa og er svært restriktive i bruken av sprøytemidler. Et aktivt landbruk gir også vakre landskap og grunnlag for næringsvirksomhet. Matproduksjon er viktig for bo- setting og næringsaktivitet over hele landet. Det er viktigere enn noensinne å ha en robust nasjonal verdikjede for mat med råvareproduksjon og næringsmiddelindustri.

Meir mat , mer mangfold.

Takk vera ein aktiv og målretta mat – og landbrukspolitikk, leverer norske bønder stadig meir mat til forbrukarane. Samstundes sikrer politikken framtidig matproduksjon gjennom berekraftig forvalting av ressursane og god dyrevelferd. Men om den skal øke så mye som målet om prosent vil det sette store krav både til bøndene, myndighetene og forskningen. Utfordringene er først og fremst mangel på ledige hender og egnet areal. Samtidig er agronomisk kompetanse viktig . Vi må betale mer for å lage norsk mat , men det er ikke for å redde bøndene.

Miljøeffekter og ressursutnytting langs produksjonslinjene til et utvalg av viktige norske landbruksbaserte matvarer – en livssyklusanalyse”. Bioforsk har ledet prosjektet, som er gjennomført i samarbeid med NTNU ( Trondheim) og SIK . For første gang har forskerne funnet ut hvordan.

Egen matproduksjon er en forsikring mot SULT. Er det verdifullt for deg å ha en garanti mot sulte-døden? Dette er det grunnleggende . Historien viser at mangel på mat gir kriser og konflikter. Om år vil vi være ni milliarder mennesker på kloden. FN-organet FAO har beregnet at da må verdens matproduksjon øke med prosent, fordi også matvane- ne endres.

Det er ikke noe tap om vi mister norsk jordbruk – det synes ikke FpU. Hvordan skal vi produsere mer mat uten å øke areal eller miljøbelastning? Les også: Godt besøk på markdagen på Apelsvoll.

Naturen og klimaet passer dårlig for produksjon av korn, poteter, kjøtt og melk sier samfunnsøkonom. Denne oppfordringen kommer fra det nyopprettede selskapet UrbanFee som vil utvikle banebrytende integrerte anlegg for helårlig landbasert matproduksjon. Hvor magre blir kjøleskapene dersom vi må nøye oss med det vi selv produserer?

Landbruket bidrar dermed til både sysselsetting og bosetting i distriktene. En variert bruksstruktur, velfungerende markedsordninger og god lønnsomhetsutvikling er nødvendig for å videreutvikle et av verdens . Men vi må videreutvikle det norske landbruket og den norske matproduksjonen , sier Ola Hedstein, adm. Norsk Landbrukssamvirke.

Råvarene har vært tilgjengelige i relativt korte sesonger, og ofte i store mengder – f. Behovet for å konservere råvarene til et helt års . Norge importerer stadig mer mat.

Forbrukerne velger norsk fordi de vil ha et levende landbruk, norske arbeidsplasser og lys i husene, sier Matmerks direktør Nina Sundqvist.