Skjenkebevilling regler

Ved skjenking skal drikking skje på skjenkestedet, for eksempel i en bar eller på en restaurant. Skjenking krever både serverings- og skjenkebevilling. Ved salg, for eksempel fra en butikk, skal drikking skje utenom salgsstedet.

Salg av alkohol krever salgsbevilling. Alt om salgsbevilling finner du her.

Skal du drive hotell eller restaurant og ønskjer å servere alkohol, må du søkje om skjenkebevilling frå den kommunen restauranten eller hotellet ligg i. Når trenger du å søke om skjenkebevilling for arrangementer? Styrer skal sørge for at skjenkingen skjer i samsvar med alkohollovens regler. Skjenkebevillingen gis for maksimum år, men kan også gis for kortere perioder. Bevillingen kan inndras for kortere eller lengre tid av kommunen dersom vilkårene for bevillingen ikke lenger er oppfylt. Kommunen kan gi salgs- og skjenkebevilling for en enkelt anledning.

Hjemmel i alkoholloven kap.

Departementet kan gi forskrifter om lovens anvendelse på Svalbar Jan Mayen og kontinentalsokkelen og kan fastsette særlige regler under hensyn til de stedlige. Det kan gis bevillinger for en periode eller for et enkelt arrangement, ambulerende skjenkebevilling. Innehaver av en skjenkebevilling plikter å rapportere salgsdata, og å hindre at personer blir overstadig beruset.

En skjenkebevilling kan inndras for en kortere eller lengre periode dersom reglene ikke overholdes. Ambulerende skjenkebevilling er ikke knyttet til en bestemt person eller skjenkested og gjelder bare skjenking i sluttede selskaper. Slik bevilling gis ofte til. For søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning: Søknad om. Skjenkansvarlig er personlig ansvarlig for at alkohollovens regler overholdes.

Jeg lurer på en del angående fest og regler. Jeg vil gjerne holde en fest med både personer over og under år. Jeg vil at det skal være lov med medbrakt drikke, men også at det skal være mulig å få kjøpt for de som er gamle nok. Hadde det vært mulig å leie et lokale som normalt har skjenkebevilling , for så å dele lokalet i . Søk om skjenkebevilling for arrangementer. Pålogging: MinID eller BankID.

Hvor lang tid tar det å få svar? Lover og forskrifter Oversikt over lover og regler som gjelder for .

Gå til Lover og regler – Oversikt over lover og regler som gjelder for serverings-, salgs- og skjenkebevilling. Saksbehandlingen er forenklet, fordi det dreier seg. I Sandvika indre del av sentrum er det egne regler for skjenking utendørs, her kan man skjenke ute til kl.

Det er et vilkår at det ikke spilles musikk ute etter kl. Hvis det direkte eller indirekte kreves vederlag for alkoholholdig drikk må en alltid ha skjenkebevilling. Kommunen har sendt et informasjonsskriv til lag og foreninger som disponerer egne lokaler med en vedlagt oversikt over reglene som er referert til her.

Reglene kan lastes ned her: Informasjonsbrev til foreninger om . Gjennom kjelleravtalene stiller UiO lokaler til rådighet for studentforeninger hvor de innehar skjenkebevilling for åpne arrangementer. Se spesielt Alkohollovens §8-for relevante regler rundt fritak fra bevilling. Dersom man ønsker å skjenke alkohol mot betaling, må man ha en skjenkebevilling. Du må søke om skjenkebevilling hvis: Du leier lokaler, tar betalt for alkohol eller hvis lokalet kun har serveringsbevilling Du skal servere alkohol i et lukket selskap som for . Dette foruretter at det er greit for eier av lokalet, det forutsetter også at det ikke skal være skjenkebevilling og salg av alkohol i lokalet samtidig, da plikter. Her er reglene greit forklart!

En trenger søke om ambulerende skjenkebevilling ) kun ved salg av alkohol, slik jeg har forstått, eller om du har et åpent arrangement. For å servere alkoholholdig drikke må serveringsstedet ha. I tillegg må styrer og styrers stedfortreder ha.