Støpe støttemur selv

Husk på at mur og pussesand skal ha maks kornstørrelse på 3-mm. De fleste byggevarefirmaer leverer støpesand i løs vekt eller sekk. Til støpearbeider brukes en annen sement, såkalt Standardsement FA.

Sammen med vann og tilslag i form av san grus eller . Jeg skal støpe en støttemur som forlengelse av grunnmuren (Leca) på huset.

Forskaling av støttemur – Forskaling1. Riktignok har du knekker i lengderettningen, men en betongmur står jo ikke stødig av seg selv , bare fordi den er av betong når du tilbakefyller. ASAK Miljøstein viser deg hvordan du setter opp en støttemur. Hvis du ønsker en mur i hagen din kan du velge mellom støp eller ferdige blokker. Skal du støpe selv må du snekre forskaling, kjøpe mange tunge sekker sement og leie en betongblander – og helst få hjelp av en håndverker eller en nevenyttig kamerat.

Da er det lettere å bruke blokker, og nå har det kommet en nyhet som . Det å bygge støttemur er ikke noe å ta lett på.

Denne artikkelen er skrevet for å øke bevisstheten på hvor viktig det er å gjøre et godt forarbeid når man skal igang med å bygge støttemur. Den gir deg svar på dine spørsmål. Hva prisen angår, er det avhenging av om hvorvidt du har forskalingsmateriell, bor lemmer e. Må du kjøpe dette, kan selvstøping totalt sett bli dyrere en blokkvarianten. Har du masse stein tilgjengelig for bruk, vil en murt mur , bli billigere . Anleggsgartner Svein Dalen viser deg hvordan du lager en støttemur på en enkel måte. Underlaget skal derfor være stabilt av drenerende grus eller finpukk.

Lave murer (2-skift) kan legges direkte på drenerende og komprimert masse, høyere murer må ha en sålebjelke i bunnen. Denne kan kjøpes ferdig, men mange velger å støpe en såle selv. Noe av det vanskeligste ved å anlegge en støttemur er å gi den en passe helning. Helningen er viktig fordi den sammen med vekta av muren skal motstå trykket fra jorda i skråningen. Derfor er det en god idé å velge spesielle støttemurblokker som automatisk sørger for at muren får cirka graders helning fordi de ganske . På bildet gjenstår det å montere nederste sidebord og de vertikale jernene som skal forbinde såle og mur.

Armering Betong tåler stort trykk men ikke særlig mye strekk. Dette er årsaken til at vi må armere med jern. Gjør-det- selv -formål, men det leveres også jern fra.

Mur av betong trenger alltid en støpt såle. Ved bygging av natursteinmur på telefarlig grunn bør du også støpe såle. Da vil hele muren bevege seg likt og det oppstår mindre skade. Bruk en blanding av tre deler sand og en del sement.

Skal muren stå på fjell, bør du også støpe såle. Den forankres til fjellet . På murer over en meters høyde brukes gjerne en ferdiglaget såle, eller man støper en såle selv. Sålen må legges på en komprimert pute av grov grus eller singel. Skal man lage en mur med høyde over to meter, brukes også et såkalt jordarmeringsnett. Som fyllmasse bak muren brukes steinmasse eller pukk.

Har du ikke fjell, kreves et minst m dypt fundament av drenerende grus. Grusfundamentet bør være minst tre ganger så bredt som muren er tykk. Hvis det er snakk om en liten mur kan det være greit å snekre en forskaling og blande betongen selv , men til større prosjekter er det bedre å leie. Kassettene passet ikke til de ønskede målene og å bygge en forskaling ble for komplisert for et gjør-det- selv -prosjekt. Les også: Mur , betong, støp , sement?

Murer man en peis innendørs brukes ikke samme mørtel som til en støttemur utendørs. Når du legger fliser brukes også en form for mørtel, selv om det kalles fliselim. Når du bygger konstruksjoner ved å fylle betong i en vertikal forskaling eller horisontalt utover en flate kaller vi det å støpe. Sålebjelken vatres på tvers og på langs.

Arbeidsbeskrivelse ministøttemur. Finnes med ulike overflater og farger. Forskyving ved hvert skifts opptrapping . Til mindre jobber kan det lønne seg å blande ut betongen selv. Blande selv eller ferdigblandet? Men hvis jobben er stor, er det lurt å bestille ferdigblandet betong.

Den kommer på bil og tømmes rett i forskalingen. Husk å fortelle hva betongen skal brukes til når du bestiller. Ved kompliserte konstruksjoner bør du kontakte en.