Stoppe råte i treverk

Boracol er et svært effektivt impregneringsmiddel som benyttes for å beskytte treverk mest mulig effektivt mot sopp, råte og treborende insekter samt mugg og. Boracol sin fantastisk gode evne til å forebygge og stoppe skader forårsaket av sopp og innsekter i treverk. Har råtesoppen startet å jobbe seg inn i treet, vil den fortsette så lenge den har treverk å spise på.

Et tegn på råte er at treet har mindre styrke, er mørnet, har høy fuktighet eller har skiftet farge: sjekk først og fremst endeved og skjøter, og ellers utsatte detaljer. Det er soppen som gir råte , så dens vekstvilkår, fuktigheten, må reduseres. Husk at fuktighet kan komme både utenfra og innenfra.

Nyere hus har ytterpaneler med luftet bakside. Panelene er konstruert slik for å slippe ut fuktig luft som vandrer fra oppvarmede rom og ut gjennom veggen. Ifølge Anticimex er den unik blant råtesoppene ved at den kan frakte med seg sitt eget vann fra fuktige steder til tørre steder.

Dermed kan tørre konstruksjoner i huset fuktes ned og begynne å råtne. Når treverket råtner blir cellulosen spist opp , og når cellulosen forsvinner krymper veden sammen og sprekker . Spørmsålet er om dette er godt nok? Kan denne settes inn med noe god-stoff for å forhindre og stoppe eventuell råte ? Kan nye vinduer være det beste alternativet?

Hvordan mest effektivt fjerne gammel maling?

Alle tips mottaes med stor takk :). Vi deler råtesoppene inn i to grupper: Ekte hussopp. Alle de andre (kjellersopp, tømmersopp, huspluggsopp, barksopper…) Ved sanering av vanlig råtesopp ( alle de andre) skal treverk ikke kjemikaliebehandles.

Råteangrepet treverk fjernes i den utstrekning det er nødvendig for manglende bæring . Dette er en fellesbetegnelse på flere sopptyper med ulik evne til å skille ut enzymer som angriper celleveggen i trevirket og bryter det ned. Brunråtesoppene har liten evne til å spre seg i friskt og tørt treverk. Råtesoppen kan vi igjen dele inn i flere . Det skyldes at de, i motsetning til for eksempel den ekte hussoppen, ikke er i stand til å transportere vann over avstand. Ved å fjerne det skadde materialet og sørge for at fuktigheten i treverket holdes under ca prosent vil en derfor kunne stoppe et angrep. Miljøteknologi har sammen med Forskningsrådet vært med på å finansiere arbeidet og deler nå på patenten forskerne har tatt på metoden.

De har brukt samme teknologi men denne gangen for å stoppe råteangrep i treverk. Kunnskapen om at sopp og råte trives i det våte element ble koblet med viten om. Her må vi fjerne mer treverk. Det siste stykket med råttent tre fjernes igjen med stemjernet etter at vi har saget. Hva er forskjellen på svertesopp, alger og råtesopp ? Svertesopp: er en fellesbetegnelse på muggsopparter som danner blåsvart misfarging i de ytre lagene av treverket , og på overflaten av beis og maling.

Kjennetegnes ved sorte prikker eller spindelvevlignende nettverk på treverk eller overflatebehandling . Stopper bladet 2-millimeter inn i treverket er det friskt.

Går det dypere må man vurdere utskiftinger. Råte oppstår som nevnt når fukt slipper til og blir stående over tid. Moderne tette plastmalinger kan i visse tilfeller pakke inn fukten og føre til at råteangrepet akselererer. Impregnert trevirke er beskyttet mot råte – og insektangrep og har lenger levetid enn trevirke som ikke er impregnert.

Det anbefales derfor å bruke impregnert treverk på steder som er spesielt fuktutsatte. Aqua – stopp på røropplegg og oppvaskmaskin kan hjelpe med å forhindre vannskader. Fukt ødelegger store mengder bygningsmaterialer, og mange hyttegulv har råtnet på grunn av dette.

Treverk som er fuktig over lengre tid kan bli angrepet av råtesopp.